TPL 2018: PT Prachuap F.C. Vs. Sukhothai F.C.

Sunday 8th April 2018, 7:00 PM: Sam Ao Stadium