K-LEAGUE 2018: Daegu FC vs Ulsan Hyundai

Wednesday 11th April 2018, 6:30 PM: Daegu Stadium