GLORY Kickboxing: G57 Shenzhen

Saturday 25th Aug 2018, 8:30 PM: Shenzhen Bay Stadium, China