K-LEAGUE 2018: Daegu FC vs Sangju Sangmu

Wednesday 25th April 2018, 6:30 PM: Daegu Stadium